ایسنا/ مراکز مشاوره دانشگاه‌های برتر سال 95 در سه سطح "ممتاز"، "فعال" و "نمونه" معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.
براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط دفتر مشاوره و سلامت روان وزارت علوم ، «مرکز مشاوره دانشگاه تهران» رتبه "ممتاز" را در بین دانشگاه‌های کشور کسب کرد. همچنین در این ارزیابی 10 دانشگاه به عنوان مراکز مشاوره "نمونه" و 17 دانشگاه نیز به عنوان مراکز مشاوره "فعال" معرفی شدند.

مراکز مشاوره دانشگاه‌های «فردوسی مشهد»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی شریف»، «شیراز»، «کردستان»، «شهید بهشتی»، «صنعتی شاهرود»،«کاشان»،«اصفهان» و «امیرکبیر» به عنوان مراکز مشاوره "نمونه" در کشور انتخاب شدند.

همچنین مراکز مشاوره دانشگاه‌های «علامه طباطبایی»، «شهرکرد»، «تبریز»، «رازی کرمانشاه»، «خواجه نصیرالدین طوسی»، «شهید باهنر کرمان»، «یزد»، «صنعتی کرمانشاه»، «شاهد»، «علوم کشاورزی» و «منابع طبیعی ساری»، «هنر اسلامی تبریز»، «هنر تهران»، «علوم انتظامی»، «امام صادق(ع)»، «علوم دریایی چابهار»، «بجنورد» و «تفرش» نیز عنوان مراکز مشاوره "فعال" سال 95 دانشگاه‌های کشور را از آن خود کردند.

براساس این ارزیابی‌های دفتر مشاوره و سلامت روان وزارت علوم ، از بین واحدهای دانشگاه‌های فرهنگیان و پیام نور نیز «پردیس امام جعفر صادق(ع)»، «دانشگاه فرهنگیان» و «پیام نور مرکز قم» به عنوان واحدهای "فعال " انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند.با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید