آخرین خبر/ تصویر بزرگترین موج دیده شده در جهان که اندازه آن از مقیاس های رایج زمینی خارج است.
این موج در حدود 200هزار سال نوری وسعت دارد یعنی تقریبا دوبرابر وسعت کهکشان راه شیری.
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید