دیجیاتو/ عسل از اهمیت بالایی در چرخه غذایی و دارویی انسان ها برخودار است اما تحقیقاتی که روی نمونه های مختلف عسل در سراسر دنیا صورت گرفته حاکی از وجود حشره کش های مضر در آنها است.
محققان با آزمایش 200 نمونه عسل دریافته اند که بیش از 75 درصد آن ها حاوی ترکیبات نئونیکوتینوئید هستند که می تواند باعث تغییر ژن های زنبور عسل و مرگ و میر آنها شود.
در این میان عسل های آمریکای شمالی با 86 درصد بیشترین میزان آلودگی دارند و پس از آنها به ترتیب نمونه های آسیایی با 80 و اروپایی با 79 درصد در رده های دوم و سوم قرار می گیرند. عسل های آمریکایی جنوبی با 57 درصد از کمترین میزان آلودگی به آفت کش ها برخودار بوده اند.

نمودار آلودگی عسل ها در مناطق مختلف (سفید: بدون آلودگی )
در 48 درصد نمونه ها غلظت نئونیکوتینوئید به حدی زیاد بوده که خطرات جدی را برای این حشرات به همراه داشته است. برخی از این نمونه ها از جزایر و نواحی دورافتاده روستایی جمع آوری شده اند و مشاهده چنین آفت کش هایی در آنها بسیار نگران کننده است.
زنبورهای عسل در بارور سازی گیاهان و درختان میوه نقش بسیار پررنگی دارند اما نابودی زیستگاه های حیات وحش و استفاده گسترده از آفت کش ها خطرات جدی را متوجه این حشرات ساخته است.
کارشناسان هشدار داده اند که عدم تصویب قوانین برای مقابله با این آفت کش ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست می تواند باعث نابودی زنبورهای عسل شود که عواقب جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید