باشگاه خبرنگاران/ علیرضا رهایی معان آموزشی دانشگاه آزاد اظهار کرد: توسعه رشته محل‌های دانشگاه آزاد در بین سال های 93 و 94 زیاد بوده و به همین خاطر در برخی از رشته ها جذب دانشجو در شرایط مناسبی قرار ندارد.
وی بیان کرد: در طرح آمایشی دانشگاه آزاد نیازهای هر منطقه شناسایی و بر اساس آن با توجه به ظرفیت‌های هر استان امکانات و اعضای هیئت علمی مد نظر قرار می‌گیرد.
رهایی ادامه داد: با انجام طرح آمایشی دانشگاه آزاد و ساماندهی رشته‌ها در استان‌ها دیگر کد رشته محل مشابه در چند واحد دیده نمی شود و از ایجاد رشته های مشابه جلوگیری می شود.
وی عنوان کزد: برنامه ریزی برای اجرای طرح ساماندهی رشته محل ها در حال انجام است تا تمرکز کد رشته محل در استان ایجاد شود.
رهایی یاد آور شد: از سال آینده مجوز جذب دانشجو در واحدهایی که رشته مشابه در آن استان بوده به واحدها ارائه نمی‌شود.

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید