مهر/ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با مصوبه شورای گسترش آموزش عالی به پژوهشگاه ارتقا یافت.
با توجه به دستاوردهای پژوهشکده بیوتکنولوژی در حوزه کشت بافت، زیست شناسی سامانه ها، نانو تکنولوژی، فیزیولوژی مولکولی، مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته، این پژوهشکده براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی به پژوهشگاه ارتقا یافته است.
این اولین واحد پژوهشی در وزارت جهاد کشاورزی است که موفق به اخذ مجوز پژوهشگاه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می شود.
براین اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران، نیر اعظم خوش خلق سیما نیز با حکم محمود حجتی وزیر کشاورزی به سمت ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شده است.
وی تا پیش از این نیز رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بود.با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید