مهر/ شهروند - دانشمندان با بررسی اطلاعات تلسکوپ کپلر موفق به کشف ۵ سیاره بزرگتر از زمین شده اند که در فاصله ۶۲۰ سال نوری زمین قرار دارند.
«شهروند- دانشمندان» توانسته اند ۵ سیاره خارج از منظومه شمسی را با بررسی اطلاعات تلسکوپ فضایی کپلر کشف کنند.
این ۵ سیاره بخشی از یک منظومه هستند که در فاصله ۶۲۰ سال نوری از زمین و در صورت فلکی Aquarius قرار داد. همه سیاره ها ابر زمین (از زمین بزرگتر) هستند، به طوریکه حجم شان دو تا سه برابر زمین است.
برخلاف مدار بیضوی سیاره های منظومه شمسی به دور خورشید، مدار این سیارات دور ستاره شان متمرکز است. همچنین این سیاره ها در فاصله ای بسیار نزدیک به ستاره مدار می کنند. به طوری که مدار دورترین سیاره فقط ۱۳ روز طول می کشد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که سیارات مذکور بسیار داغ هستند.
این منظومه K۲-۱۳۸ نام گرفته است و اندازه مدار هر یک از سیاره ها نسبتی از مدار سیاره دیگر به دور ستاره است. این روند نشان می دهد سیاره ها طی میلیون ها سال به طور همزمان در یک صفحه متحرک و قبل از نزدیک شدن به ستاره منظومه شکل گرفته اند.
محققانMIT و دانشگاه فناوری کالیفرنیا این کشف را روز پنجشنبه در دویست و سی و یکمین اجلاس بنیاد ستاره شناسان آمریکایی اعلام کردند.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar