ایرنا/ نتایج یک تحقیق جدید نشان داد که برای درک طعم ها و مزه ها دستکم به دو پروتیین نیاز است.
تا پیش از این تصور می شد که پروتیین TRPM5 به تنهایی موجب تسهیل چشیدن طعم های شیرینی، تلخی، تندی و شوری می شود اما نتایج تحقیق جدید نشان می دهد که وجود پروتیین دومی به نام TRPM4 نیز ضروری است.
محققان دانشگاه بوفالو در آمریکا که این تحقیق را انجام داده اند، می گویند: چشیدن طعم ها برای بقای انسان مهم است زیرا برای نمونه، ناتوانی در تشخیص تلخی خوراکی می تواند تهدیدی برای سلامتی باشد.
نتیجه مطالعه محققان روی موش ها حین خوردن خوراکی های شیرین، شور، تند و تلخ نشان داد موش هایی که پروتیین TRPM4 داشتند، نوشیدنی های شیرین و تنقلات شور و تند را مشتاقانه می خوردند اما از مصرف گیاه تلخ گنه گنه اجتناب می کردند.
این مطالعه همچنین نشان داد موش هایی که هر دو پروتیین TRPM4 و TRPM5 را داشتند، قویترین واکنش ها را نسبت به طعم های غذایی نشان دادند.
محققان با اشاره به این که این دو پروتیین در انسان ها نیز وجود دارد، گفتند که به اعتقاد آنها، این دو پروتیین در احساس چشایی انسان ها نیز احتمالا نقش مشابهی ایفا می کنند.
محققان خاطرنشان کردند: از آنجا که چشیدن به تنظیم اشتها کمک می کند، درک چگونگی عمل سیستم چشایی حائز اهمیت است. این تحقیق همچنین می تواند به محققان در درک چگونگی تاثیر تکامل حس چشایی بر انسان ها و الگوهای غذا خوردن آنها کمک کند.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar