سیناپرس/ تیمی از پژوهشگران دانشگاه منچستر با نمونه برداری ژنتیکی از دندان های دو مومیایی متعلق به سلسله دوازدهم فراعنه، دریافتند که این دو نفر از مادری مشترک متولد شده اند اما پدران آن ها متفاوت هستند.
مطالعات جدید ژنیکی انجام شده روی میتوکندری و کروموزوم Y دی ان ای دو مومیایی مصر باستان نشان می دهد که این افراد در حقیقت از سمت مادری برادر بوده و نوع نسبت آن ها به گونه ای است که مادر یکسانی داشته و پدر آن ها متفاوت بود. این مومیایی ها متعلق به سلسله دوازدهم فراعنه مصر باستان بودند که جسد آن ها در سال 1907 میلادی در کنار یکدیگر پیدا شده بود.
در این مطالعات از دندان این دو اشراف زاده مومیایی شده مصری نمونه ژنتیکی گرفته شده نتایج به دست آمده حاکی از اهمیت تداوم نسل از سوی مادر در فرهنگ مصر باستان است.
نخستین فرعون سلسله دوازدهم مصر آمن هوتپ اول بود که در سال 1991 پیش از میلاد به قدرت رسیده و آخرین فرعون این سلسله نیز تا سال 1802 پیش از میلاد حکومت کرد. بر اساس کتیبه های موجود در تابوت این اجساد مومیایی شده مشخص شد که مادر آن ها اشراف زاده ای به نام Khnum-Aa بوده و نامی از پدران ان ها ذکر نشده بود و پژوهشگران احتمال می دادند که پدر آن ها نیز از حاکمان محلی مصری در این سلسله بود. مطالعات پیشین دی انجام شده از دی ان ای این دو برادر مومیایی شده بر اساس نمونه برداری از کبد و روده آن صورت گرفته و نشان می داد که مادر این دو نفر هم یکسان نیستند و تفاوت های ژنتیکی موجود این احتمال را در بین دانشمندان مطرح کرده بود که ممکن است این افراد علی رغم اشاره به موضوع نسبت برادری در تابوت هایشان، با یکدیگر خویشاوند نباشند. این موضوع با توجه به اشاره مستقیم کتیبه تابوت ان ها که این دو نفر را برادر خطاب کرده بود موجب سردرگمی پژوهشگران شد و به همین دلیل کنستانتین دروسو (Konstantina Drosou) متخصص باستان شناسی ژنتیک از دانشگاه منچستر به همراه تیمی از همکارانش، اقدام به نمونه برداری دوباره از دی ان ای این افراد کرد. در این مطالعات از دندان این دو اشراف زاده مومیایی شده مصری نمونه ژنتیکی گرفته شده نتایج به دست آمده حاکی از اهمیت تداوم نسل از سوی مادر در فرهنگ مصر باستان است.
کنساتانتین دروسو با بررسی نمونه های جدید و نمونه های ژنتیکی که در مطالعات پیشین از این اجساد گرفته شده بود، توانست ارتباط دقیق ژنتیکی و رابطه خانوادگی پیچیده بین آن ها را کشف کند. در حقیقت طی یک قرن گذشته همواره هویت این دو مرد مومیایی شده که در اوایل قرن بیستم در روستای ریفه کشف شده بودند، مورد تردید قرار داشت. بر اساس قدمت گذاری های انجام شده مشخص شد که این دو برادر اشراف زاده مصری در حدود فاصله سال 1985 پیش از میلاد در گذشته اند.
شرح کامل این پژوهش و یافته های به دست آمده از آن در شماره ماه آینده (فوریه) مجله تخصصی دانش باستان شناسی (Journal of Archaeological Science) منتشر خواهد شد.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar