آخرین خبر/ عوارض ناشی از سی تی اسکن، مشکلی جهانی است. اما دانشمندان در پی کاهش این عوارض هستند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید