آخرین خبر/ بعضی از افراد حق دارند که نمی‌توانند سیگار را ترک کنند. اما علت چیست؟
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید