ناملیک/ با دانستن بیشتر از آغاز سفر انسان امید کمک به رفع تبعیضات و تعصبات داریم...
این پادکست ناوکست است و اطلاعات این پادکست بر اساس کتاب انسان خردمند نوشته یووال نوح هراری است.

لینک قسمت قبل
این قسمت به اهمیت آتش در تکامل بشر، رازگشایی از کد ژنتیکی انسان و موضوعات دیگر می پردازد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید