مهر/ واریکوسل یکی از علت های شایع ناباروری در مردان است که ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت مردان به آن مبتلا هستند. این بیماری با ایجاد استرس التهابی، استرس اکسیداتیو و کاهش پروتئین های اندوکرین بیضه، باعث کاهش اسپرماتوژنز می شود.

به همین دلیل استفاده از داروهای آنتی اکسیدان، ضدالتهاب و تستوسترون ها می تواند درمانی برای این بیماری به حساب آید.

آسیب های حاصل از واریکوسل را می توان به سه گروه «اختلال در ارتباط اندوکرینی میان سلول ها لایدیک و سرتولی»، «اثر سایتوکینازی بر عوامل رونویسی و ژن های کدکننده» و «تغییرات مولکولی حاصل از استرس اکسیداتیو بر چرخه سلول» تقسیم کرد.

برای بررسی ساز و کار درمان دارویی این سه آسیب، دکتر مزدک رازی و همکارانش پژوهشی را طراحی کرده اند که طی آن واریکوسل در حیوان مدل آزمایشگاهی ایجاد شد.

وی موفق به اجرای طرح «استفاده از آنتی اکسیدان، عوامل ضدالتهاب و تستوسترون به عنوان درمانی برای واریکوسل» شد.

نتایج این پژوهش نشان داد، استفاده از آنتی اکسیدان، عوامل ضدالتهاب و تستوسترون به عنوان درمانی برای واریکوسل می تواند عوارض ناشی از بیماری را کاهش و توان جنسی مبتلایان را افزایش دهد.

دکتر مزدک رازی استادیار گروه علوم پایه بخش جنین شناسی و بافت شناسی دانشگاه ارومیه است و در زمینه ناباروری مردان تحقیق می کند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی