باشگاه خبرنگاران/ وزن مغز انسان حدود ۱۵۰۰ گرم است و حدود هزار و ۱۳۰ سانتیمتر مکعب در زنان و هزار و ۲۶۰ سانتیمتر مکعب در مردان حجم دارد و جنس بافت مغز بیشتر از چربی است.

همچنین مغز یک مرکز دستگاه عصبی محسوب می‌شود و در درون بخشی استخوانی به نام جمجمه و ستون فقرات قرار دارد که شامل مغز و نخاع است.

مغز ضربان دار! اگر به دقت به فیلم نگاه می بینید که چطور بافت مغز تحت تاثیر تغییرات و جریانی خونی شریان های مغزی قرار دارد و ضربان دار است.
جریان خون مغزی پایدار نیست، اما به طور کلی افزایش فشار سیستولیک در بطن های قلبی منجر به گردش خون در داخل و اطراف بافت مغز می شود و این گردش خونی رگ‌های مغزی همگام با تپش قلب است.

از آنجایی که مغز داخل استخوان ثابت جمجمه قرار دارد، این ضربان ها ناشی از جریان رگ‌های خونی به طور کلی به بافت مغزی و تمام مایعات موجود در آن شامل مایعات مغزی نخاعی منتقل می شود و در نتیجه آن بافت مغز در داخل جمجمه بی قرار و در حال تپش است، شما در این ویدیو جالب و دیدنی می توانید عملکرد مغز و بی قراری آن در داخل جمجمه را مشاهده کنید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی