آخرین خبر/ این ابزار فوق العاده جالب با درجه بندی های متفاوت، فلز را در زوایا مختلف برش میزند!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید