مجله ایلیاد/ موش‌هایی که دید آن‌ها به کمک نانوتکنولوژی افزایش یافته است، می‌توانند نور مادون قرمز را نیز مانند نور مرئی ببینند. نتایج این مطالعات در مجله‌ی Cell به چاپ رسیده است. در این مطالعه، نشان داده شده است که یک بار تزریق ذرات نانو به چشم موش‌ها توانسته تا ۱۰ هفته دید آن‌ها را افزایش دهد؛ به نحوی که نور مادون قرمز را می‌بینند. این یافته می‌تواند به افزایش دید انسان‌ها برای کاربردهای امنیتی و نظامی منجر شود. انسان‌ها و دیگر پستانداران فقط بازه‌ی خاصی از طول موج‌های نور را می‌بینند که همان طول موج‌های رنگین‌کمان است. اشعه‌ی مادون قرمز دارای طول‌موج بلندتری است و همیشه در اطراف ما وجود دارد. افراد، حیوانات و اشیایی که از خود حرارت دفع می‌کنند، اشعه‌ی مادون قرمز از خود متصاعد می‌کنند. اشیا حتی می‌توانند نور مادون قرمز را منعکس کنند.

«تیان ژو» از دانشگاه علوم و فنون چین، می‌گوید: «نورهای مرئی فقط بخش کوچکی از طیف الکترومغناطیس را به خود اختصاص می‌دهند. موج‌های الکترومغناطیسی که طول موج کمتر و بیشتر از نورهای مرئی دارند، اطلاعات بسیاری زیادی را در خود جای داده‌اند. وقتی نور وارد چشم شده و به شبکیه برخورد می‌کند، سلول‌های گیرنده‌ی نور فوتون‌هایی که طول موج آن‌ها در محدوده‌ی نور مرئی است را جذب کرده و سیگنال الکتریکی مربوطه را به مغز می‌فرستند. از آنجا که طول‌موج نور مادون قرمز بلند است، سلول‌های گیرنده نمی‌توانند آن‌را جذب کنند.»

در این مطالعه دانشمندان نانوذراتی ساخته‌اند که می‌توانند محکم به سلول‌های گیرنده‌ی نور بچسبند و نقش انتقال‌دهنده‌ی اشعه‌ی مادون قرمز را بازی کنند. وقتی نور مادون قرمز به شبکیه برخورد می‌کند، نانوذرات آن‌را جذب کرده و نورهای با طول موج کوتاه‌تر از خود منتشر می‌کنند. سلول‌های نزدیک به آن‌ها نورهای با طول‌موج کوتاه‌تر را جذب می‌کنند و سیگنال‌های عادی خود را به مغز می‌فرستند. دانشمندان می‌گویند: «در آزمایش ما، ذرات نانو نور مادون قرمز با طول موج ۹۸۰ را جذب کرده و آن‌را به طول‌موج ۵۳۵ تبدیل می‌کند و به همین خاطر، نور مادون قرمز در محدوده‌ی رنگ سبز دیده می‌شود.» دانشمندان این نانوذرات را در موش‌ آزمایش کرده‌اند و دریافته‌اند که موش به نورهای مادون قرمز واکنش نشان می‌دهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید