مهر/ دکتر سید مجید تولیت گفت: گونه از جنس Planomicrobiu طی مطالعات بنیادین روی اکوسیستم‌های طبیعی ایران، از تالاب میقان در استان مرکزی جداسازی شد.
وی افزود: تالاب کویری میقان در ۱۵ کیلومتری شمال شرقی اراک و جنوب غربی داوودآباد قرار گرفته است؛ وسعت تالاب حدود ۲۵۰۰۰ هکتار است که شامل دریاچه با سه جزیره در وسط، قسمت کویری و دشت‌های اطراف می‌شود. این تالاب دارای ویژگی‌های بوم‌شناسی خاصی است، از جمله اینکه سالانه تعداد زیادی از پرندگان مهاجر را در خود جای می‌دهد که در میان آنها بعضی از گونه‌های نادر و حمایت شده دیده می‌شوند.
سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران افزود: مطالعه جمعیت گیاهی و جانوری تالاب تا حدود زیادی انجام شده است؛ مع الوصف بررسی جمعیت میکربی گزارش نشده بود لذا این مرکز با هدف بررسی فلور میکربی و یافتن میکروارگانیسم های توانمند با پتانسیل‌های بیوتکنولوژیک طرح تحقیقاتی خود را روی منطقه مذکور آغاز کرد.

به گفته وی، شناسایی این گونه به صورت کامل با همکاری مؤسسه DSMZ آلمان انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به پتانسیل‌های بیوتکنولوژیک اعضای خانواده Planococcaceae از جمله تولید آنزیم‌های هیدرولازی، بیوسورفکتانت ها و سایر متابولیت های ارزشمند، امید است اینسویه ذخیره ارزشمندی برای مطالعات کاربردی آتی فراهم آورد.

وی گفت: باکتری شناسایی شده با نام علمی Planomicrobium iranicum در معتبرترین ژورنال بین المللی سیستماتیک میکروبیولوژی ( IJSEM‌) منتشر شد و با شماره دسترسی IBRC-M 10928T در بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نگهداری می‌شود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید