کلاکت/ الهه پرسون، مجری و گوینده کشورمان در اینستاگرامش از انتشار مستندی درباره مریم میرزاخانی خبر داد:

تقدیم به بانو مریم میرزاخانی - یادش گرامی چهل سال زمان زیادی برای زندگی نیست ولی تو ریاضیات، نتیجه رو جواب دقیق تعیین میکنه نه طول معادله.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید