آخرین خبر/ بزرگترین شهاب سنگ دنیا در نامبیاست که 60 تن وزن دارد!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید