آخرین خبر/زمان نورانی بودن شهاب سنگ فاکتور مهمی در تعیین محل برخورد آن با زمین است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید