آخرین خبر/ دستی مصنوعی که حرکات را با استفاده از علائم مغزی و با ذهن انسان کنترل می کند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید