کلیپو/ شاید شنیده باشید که مغز در ساعات مختلف روز توانایی های مختلفی دارد و به همین دلیل در طول روز و بر اساس این ساعات باید فعالیتهای مناسب مغز را انجام داد تا نتیجه بهتری گرفت. در این ویدیو این ساعات و فعالیتهای مناسب برای هر ساعت از شبانه روز را به شما معرفی خواهیم کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید