ایرنا/ نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که روشن بودن چراغ اتاق یا تلویزیون در حین خواب، با افزایش وزن زنان ارتباط دارد اما روشن بودن چراغ خواب تاثیری در افزایش وزن ندارد.
این مطالعه که بر روی ۴۴ هزار زن ۳۵ تا ۷۴ ساله انجام شد، نشان می‌دهد که خاموش کردن چراغ در حین خواب ابزار مفیدی برای کاهش احتمالی افزایش وزن محسوب می‌شود.
محققان این زنان را برای پنج سال مورد پیگیری قرار دادند و متوجه شدند زنانی که در مقابل تلویزیون روشن و یا شرایطی می‌خوابیدند که چراغ اتاقشان روشن بود، ۱۷ درصد بیشتر احتمال داشت که در عرض این پنج سال حدود ۱۱ پوند یا بیشتر (پنج کیلوگرم یا بیشتر) اضافه وزن پیدا کنند و به نظر می‌رسید که سطح نور مصنوعی در این زمینه حائز اهمیت بود.
برای مثال استفاده از چراغ خواب با افزایش وزن ارتباط نداشت اما روشن بودن چراغ یا تلویزیون در حین خواب این افزایش وزن را به دنبال داشت.
محققان متوجه شدند که قرار گرفتن در معرض نور مصنوعی در حین خواب شبانه موجب سرکوب هورمون خواب به نام ملاتونین می‌شود و چرخه طبیعی خواب و بیداری را بهم می‌زند.
این مطالعه همچنین نشان داد که روشن بودن چراغ در حین خواب تغییرات روز به روز هورمون‌های استرس را مختل می‌سازد و بر سایر رویه‌های متابولیک به شیوه‌هایی تأثیر می‌گذارد که موجب افزایش وزن می‌شود. همچنین روشن نگاه داشتن چراغ اتاق، موجب بروز خواب سبک می‌شود و خواب کوتاه می‌تواند انسان را به کمتر ورزش کردن و مصرف بیشتر خوراکی‌ها ترغیب کند.

نتایج این مطالعه که در مجله JAMA Internal Medicine منتشر شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید