آخرین خبر/ مرغ های خانگی موجوداتی آرام و بی آزارند و سالیان دراز است که با انسان ها همزیستی مسالمت آمیز دارند. اما آیا می دانید که اجداد این موجودات کوچک و مفید، چه بوده اند و چند سال است که این پرندگان کوچک روی کره خاکی زندگی می کنند؟ پاسخ این پرسش را در این ویدیو مشاهده خواهید کرد.