آخرین خبر/ جدیدا ویدئویی جالب و ساختگی از دعوای دو نفر با یکی از ربات‌های بوستون داینامیکس منتشر شده که در آن ربات انتقام جالبی از آدم ها میگیرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید