ایرنا/ این ابزار هشدار دهنده که توسط محققان سازمان «آب، صلح و امنیت» مستقر در هلند ابداع شده است، با ردیابی منابع آب در سراسر جهان و ترکیب آن با داده‌های اجتماعی، اقتصادی و آمار نفوس می‌تواند بحران‌های بالقوه بر سر آب را مشخص سازد.
محققان هدف از ابداع این ابزار را تشخیص زودهنگام بروز درگیری‌ها به منظور طراحی یک فرایند گفت و گو برای کمک به حل و فصل آنها عنوان کردند.

تغییر اوضاع اقلیمی اغلب بر وضعیت آب - از افزایش خشکسالی‌ها گرفته تا افزایش سطح آب- تأثیر می‌گذارد که به نوبه خود می‌تواند درگیری‌هایی را بر سر کاهش منابع ایجاد کند و مردم را مجبور سازد تا از محل سکونت خود مهاجرت کنند.
تلاش‌های قبلی برای پیش بینی بحران‌های آب اغلب با شکست مواجه شده‌اند چرا که دلایل درگیری بسیار متفاوتند و می‌تواند بسیار محلی باشد.
اما محققان خاطرنشان کردند که ابزار ابداعی آنها یک گام جلوتر است و با داشتن امتیازاتی چون سنجش از راه دور، یادگیری ماشینی و پردازش داده‌های بزرگ، هشدارهایی ارائه می‌دهد که می‌توان بر اساس آنها عمل کرد.
این سامانه از ماهواره‌های سازمان فضایی آمریکا (ناسا) و سازمان فضایی اروپا که کنترل منابع آبی را در سراسر جهان بر عهده دارند، استفاده می‌کند. سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات با داده‌های دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های تحقیقاتی، نقاط نزاع احتمالی را تشخیص می‌دهد.
به گفته محققان، از هشدارهای این سامانه می‌توان برای بررسی‌های بیشتر دلایل درگیری‌ها بر سر آب و هدایت کمک هدفمند به مناطقی استفاده کرد که بیشترین نیاز به کمک را دارند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید