فارس/ دانشمندان از دهه ها قبل در حال تحقیق بر روی ماهیت مغز افراد قاتل هستند تا دریابند چه عواملی باعث رفتار خشونت آمیز آنها می شود.

از راه رسیدن روش های نوین تصویربرداری از اواخر قرن بیستم باعث شد تا دستیابی به اطلاعات در این زمینه تسهیل شود. بررسی های جدید در آمریکا نشان می دهد شکل و خطوط مغز قاتلان حرفه ای دارای ویژگی های خاصی است که ساختار ذهن انها را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
بررسی که در این زمینه از طریق تصویربرداری از مغز 808 قاتل مذکر صورت گرفته نشان می دهد که بخش هایی از مغز افراد قاتل که به رفتارهای قهرمانانه و متهورانه مربوط می شود متفاوت از مغز انسان های عادی است. نکته جالب این است که میان مغز قاتلانی که رفتارهای خشونت آمیز نشان می دهند با مغز قاتلانی که کمتر خشن هستند نیز تفاوت های خاصی وجود دارد که شناسایی و تشخیص این افراد را از یکدیگر ممکن می سازد.

از جمله بخش هایی از مغز که این تفاوت ها در آنها قابل مشاهده است، می توان به قسمتی از جلوی مغز و نیز لوب قدامی قاعدگی آن اشاره کرد. در این بخش از مغز افراد قاتل بافت های خاص خاکستری رنگ هم قابل مشاهده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید