٧٧٢
٠

آخرین خبر/ مایکل کینز فضانورد آپولو 11 از ماجرای سفر نیل آرمسترانگ به ماه و قم زدن بر روی آن میگوید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید