کلیپو/ در مرکز کهکشان، بیش از 55 میلیون سال نوری دورتر از منظومه شمسی، سیاهچاله بسیار عظیمی رویت شده است که تصویر آن در تمام دنیا پخش شد و روی صفحه اول همه روزنامه های مهم در دنیا به چاپ رسید.
در این ویدیو برای اولین بار خواهید دید که یکی از اعضای تیمِ کاشف این سیاهچاله درباره این اتفاق صحبت خواهد کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید