آخرین خبر/ خلاقیت، رقابت و هیجان در نخستین جشنواره ملی دانش آموزی در دانشگاه امیرکبیر رقم میخورد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید