آخرین خبر/ علیرضا درویش، دارنده مدال طلای المیپاد جهانی فیزیک، در برنامه فرمول یک گفت: ایران در المپیادها اغلب به خاطر نبود وسایل آزمایشگاهی ساده اول نمی شود و رتبه گرفتن من لطف خدا بود و تمرین زیادترم در آزمایشگاه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید