آخرین خبر/ ایمان معماریان در برنامه فرمول یک : با از بین بردن طعمه ها و بی توجهی به زیستگاه گوزن زرد ایرانی و شیر ایرانی را منقرض کرده ایم

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید