آخرین خبر/ ماجرای ماه نشین چاندرایان 2 چه بود و چرا مدتی از این ماه نشین خبری نبود؟ آیا واقعا گم شده بود؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید