آخرین خبر/ لودر خورشیدی توسط دو جوان نخبه سنندجی، حمید صمدی و امید زندی ساخته شده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید