باشگاه خبرنگاران/ مدیریت درد یک فرآیند چالش‌برانگیز است، به گونه‌ای که پیشگیری بیش از حد از درد، خطر اعتیاد بیماران به دارو‌های ضد درد را به دنبال دارد و درمان نشدن درد هم ممکن است به ایجاد درد‌های مزمن طولانی مدت و سایر عوارض منجر شود.

امروزه پزشکان میزان درد را بر اساس گزارش بیماران ارزیابی می‌کنند. اما در مورد بیمارانی که نمی‌توانند ارتباط برقرار کنند مانند کودکان، بیماران سالخورده که مبتلا به زوال عقل هستند و یا کسانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته و بیهوش هستند، تاکنون روش خاصی وجود نداشته است.

به تازگی محققان دانشگاه MIT موفق شدند با استفاده از یک دستگاه پرتابل تصویربرداری که فعالیت مغز را تجزیه و تحلیل می‌کند، سطح درد بیمار را اندازه گیری کنند.

در این تکنیک از طیف امواج مادون قرمز نزدیک جمجمه و مغز بهره گرفته شد و سنسور‌های قرار گرفته روی پیشانی بیمار، غلظت هموگلوبین اکسیژن دار را نشان دادند که نشان دهنده فعالیت نورون هاست، زیرا قشر جلوی مغز، نقش مهمی در پردازش درد دارد.

هنگامی که بیمار صدمه دیده است، مناطقی از مغز که با درد همراه هستند، افزایش شدید هموگلوبین اکسیژن‌دار و کاهش هموگلوبین بدون اکسیژن را نشان می‌دهند و این تغییرات با نظارت بر امواج مادون قرمز نزدیک مغز قابل تشخیص است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید