بیگ بنگ/ زمین علاوه بر اینکه به دور خودش میچرخد به دور خورشید نیز حرکت می کند. خورشید به دور مرکز کهکشان راه شیری و کهکشان راه شیری هم به دور گروه محلی کهکشان‌ها می‌چرخد.

زمین با سرعت ۱۶۷۰ کیلومتر بر ساعت دور خودش می‌چرخد و با این سرعت یک دور چرخش زمین حول محورش ۲۴ ساعت طول می‌کشد.حرکت زمین به دور خورشید نیز با سرعت ۳۰ کیلومتر در ثانیه یک سال طول میکشد،حرکت خورشید به دور کهکشان راه شیری با سرعت نزدیک به ۲۳۰ کیلومتر بر ثانیه انجام می شود و دویست میلیون سال طول خواهد کشید تا یک دور کامل به دور راه شیری بچرخد.

حتی کهکشان ما نیز ساکن نیست و با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ثانیه به سمت کهکشان آندرومدا حرکت می‌کند.اما سرعت همه‌ی این اجرام کمتر از سرعت تابش پس زمینه کیهانی است.گروه محلی با سرعت نسبی برابر با ۶۰۰ کیلومتر بر ثانیه نسبت به این تابش اولیه و باستانی حرکت می‌کند.

ما به سرعت حرکت می‌کنیم اما آن را احساس نمی‌کنیم. چرا؟ در واقع ما با یک سرعت ثابت حرکت می کنیم،درست مثل وقتی که داخل یک خودرو در بزرگراه در حال حرکتیم. اما فقط تغییر سرعت (شتاب) را حس می‌کنیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید