آخرین خبر/ در این ویدئو ببنید غشا تخم مرغ چطور تبدیل به لاستیک میشود!

این آزمایش را میتوان برای کودکان اجرا کرد.


مراحل انجام کار: تخم مرغ را در یک لیوان قرار داده و روی آن سرکه سفید بریزید تا حدی که روی تخم مرغ را بپوشاند. به مرور حباب هایی اطراف پوسته تخم مرغ را فرا میگیرد. اسید موجود در سرکه با کلسیم کربنات موجود در پوسته تخم مرغ واکنش نشان میدهد. بعد از 6 ساعت میبینیم که تخم مرغ در حال نرم شدن است و لایه آن تبدیل به حل شدن میکند. به مرور این تخم مرغ از هم میپاشد.

حالا همین کار را روی سه تخم مرغ دیگر  در یک ظرف بزرگتر با فضای کافی انجام می دهیم و 24 ساعت به حال خود میگذاریم. میبینیم که این تخم مرغ ها نیز پوسته خود را از دست داده اند. آنها را با همان سرکه تمیز کنید. میبینید که از پشت همین غشا هنوز زرده تخم مرغ در وسط آن قابل مشاهده است با این تفاوت که اینها از هم نپاشیده و انسجام لاستیک مانندی پیدا میکنند!

برگرفته از کانال DaveHax در یوتیوب
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید