ایسنا/ محققان کشور موفق ارائه روش نوین برای تولید هیدروژن با خلوص بالا برای کاربرد در پیل سوختی شدند.

استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت یکی از راه‌های مدرن تامین انرژی است. استفاده از این گاز هر چند به عنوان سوختی دارای توجیه اقتصادی نیست ولی خصوصیاتی همچون تمایل واکنش ده ندگی بالا، فراوانی و عدم آلایندگی محیط زیست را دارد.

یکی از مهمترین روش‌های تولید هیدروژن با خلوص بالا استفاده از غشای پالادیمی است که در اکثر مراکز پژوهشی معتبر دنیا مطالعاتی در حال انجام است.

بر این اساس طرحی با عنوان "ساخت غشای کامپوزیتی پالادیمی با روش لایه گذاری بدون اعمال جریان (ELP) به منظور تخلیص هیدروژن به عنوان خوراک پیل سوختی" از سوی محققان دانشگاه صنعتی بابل و با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران انجام شد.

مجید تقی‌زاده مجری این طرح پژوهشی هدف از انجام آن را ساخت غشا پالادیمی با روش لایه گذاری بدون اعمال جریان دانست و گفت: هیدروژن تولید شده به این روش می‌تواند به عنوان خوراک پیل سوختی مورد استفاده قرار گیرد.

تقی‌زاده پیل‌های سوختی را یکی از مهمترین مبدل‌های انرژی در آینده توصیف کرد و ادامه داد: در این مبدل‌ها می‌توان از هیدروژن خالص، متانول و گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده شود.

به گفته وی تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریسیته در پیل‌های سوختی فرایندی مستقیم است که بدون ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی و صوتی انجام می‌شود.

مجری طرح اضافه کرد: از این رو این مطالعه در زمینه راه‌های مختلف تولید و خالص سازی هیدروژن ضروری است و یکی از مهمترین روش‌های تولید هیدروژن با خلوص بالا استفاده از غشای پالادیمی است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید