مهر/ ستاره شناسان تصویری از ستاره دنباله دار میان ستاره ایC/۲۰۱۹ Q۴ثبت کرده اند که از منظومه شمسی گذر کرده است.

رصد خانه Gemini در هاوایی با استفاده از ابزار «Gemini Multi-Object Spectrograph» این تصاویر را ثبت کرده که در بلندترین نقطه جزیره قرار دارد.

«اندرواستفنز» از رصد خانه Gemini در بیانیه ای نوشت: این تصویر به دلیل توانایی رصدخانه در تنظیم سریع مشاهدات و مشاهده اجسام مشابه که امکان رصد آنها کوتاه است، توانسته عکس از این ستاره دنباله دار میان ستاره ای را ثبت کند.

به گفته استفنز تصویر C/۲۰۱۹ Q۴در مدت بسیار کوتاهی ثبت شده و ستاره شناسان جزئیات گذر ستاره دنباله دار را کمتر از ۲ ساعت قبل از مشاهده آن دریافت کردند. البته به گفته آنان فرصت های بیشتری برای رصد این ستاره در ماه های آینده فراهم می شود.

جنادی بوریسف ستاره شناس آماتور ،ستاره دنباله دار C/۲۰۱۹ Q۴ را در اواخر ماه آگوست رصد کرد. این ستاره دنبال دار، دومین شی آسمانی میان ستاره ای است که دانشمندان رصد کرده اند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید