آخرین خبر/ در این ویدئو ببنید که چطور ک شمع در زیر آب روشن است. موم شمع مانع از نفوذ آب میشود.


برگرفته از کانال DaveHax در یوتیوبما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید