مهر/ بررسی های محققان نشان می دهد گاوها و به خصوص گاوهای جوان در میان خود حلقه ها و گروه های دوستی تشکیل می دهند و وقتی که دوستان نزدیکشان از آنها دور می شوند دچار نگرانی می شوند.
 اگر چه از نظر انسان گاوها موجوداتی بی تفاوت و مشابه به هم به نظر می رسند، اما در واقع این طور نیست و گاوهایی که معمولا در گروه های بزرگ در کنار هم زندگی می کنند، حلقه های دوستی مختلفی را تشکیل می دهند.

بررسی های پژوهشگران دانشگاه تورت همپتون انگلیس نشان می دهد که اگر دو گاو بیش از یک چهارم وقت خود را در روز در کنار یکدیگر سپری کنند، می توان آنها را دارای روابط دوستانه و نزدیک با یکدیگر دانست.

بر همین اساس، مستحکم ترین روابط دوستی در میان گاوهای جوان تر وجود دارد که هفت تا ۱۱ ماهه هستند. در این دوره گاوها رفتار اجتماعی بسیار مثبتی دارند ولی با گذشت زمان و پیرترشدن گاوها، این روابط تضعیف می شود.
همچنین در زمانی که یک یا چند گاو حتی به مدت ۳۰ دقیقه از حلقه های دوستی جدا می شوند، ضربان قلب گاوهای دیگر کاهش چشمگیری می یابد و با بازگشت آنها به گله ضربان قلب سایر اعضا به حالت عادی باز می گردد. البته این ابراز احساسات میان گاوها در سنین بالاتر کاهش می یابد.

اگر مدت زمان جدایی گاوها از گله به دو هفته یا بیشتر برسد، رفتار بقیه اعضای گله تغییر کرده و حتی میزان تولید شیر آنها کاهش می یابد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : مهر