k ١٧
٦٣

بیگ بنگ/ این ویدئوی جذاب با بیگ بنگ آغاز می شود، سپس‌ شکل‌گیری کهکشان راه شیری، زمین و ماه را نشان می دهد. در ادامه ضرورت ایجاد حیات چند سلولی‌ها و گیاهان، به وجود آمدن خزندگان و دایناسورها ، ویرانی زمین در اثر برخورد شهاب‌‌‌سنگ‌، به وجود آمدن موجودات و در آخر تمدن مدرن در آینده را به تصویر می کشد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید