مهر/ محققان ابر چسبی ابداع کردند که تکه های پلاستیک را بهم می چسباند و انسان نمی تواند آنها را از هم جدا کند. از چسب جدید برای تولید لباس های ضدگلوله و نظامی استفاده می شود.

محققان علوم مواد یک ابر چسب ابداع کرده اند که قادر است در سطح مولکولی پیوندهای قدرتمند ایجاد کند.

محققان کانادایی با تولید مولکول هایی خاصی که به طور عرضی به یکدیگر متصل هستند این چسب مایع را ابداع کرده اند. چسب مذکور می تواند بهتر از نمونه های تجاری پلاستیک را پیوند دهد.

در آزمایش ها دو تکه از پلاستیک با این چسب به یکدیگر چسبانده شدند و به نظر می رسید حتی انسان نمی تواند آنها را از هم جدا کند.

دولت کانادا از این پروژه پشتیبانی می کند تا از چسب مذکور در لباس های ضدگلوله استفاده کند.

پروفسور جرمی ولف از دانشگاه ویکتوریا در کانادا می گوید: با استفاده از این چسب فناورانه می توان لایه های مواد مختلف را بهتر بهم چسباند تا نسل جدیدی از لباس ها برای محیط های خطرناک را تولید کرد. همچنین این فناوری سبب می شود پارچه نیز قدرتمندتر شود.

در فناوری جدید که اتصال عرضی نام گرفته هنگامی که مولکول ها در معرض گرما یا اشعه مافوق بنفش قرار می گیرند، واکنش های شیمیایی قدرتمندی اتفاق می افتند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید