آخرین خبر/ کریستینا کخ رکورد بیشترین سفر فضایی تنها را به عنوان یک فضانورد زن دارد. رکورد قبلی در دست پگی وایتسون با 288 روز اقامت فضایی بود. سفر طولانی آنها به دانشمندان کمک میکند که آزمایشات مختلفی را روی سلامت فضانوردان در اقامت های طولانی فضایی در ماه و مریخ کسب کنند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید