جام جم/ چگونه دادگاه‌های تفتیش عقاید دوران سیاه اروپا را رقم زدند؟ و گالیله چرا محکوم و سپس بخشیده شد؟ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید