آخرین خبر/ بازی علمی درباره جریان مغناطیسی

اینستاگرامghelegh_official


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید