باشگاه خبرنگاران/ محققان داخلی موفق به طراحی و ساخت یک رگ مصنوعی بدون ایجاد لختگی خون در دیواره آن شدند.
فرید تندنویس دکترای مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر اظهار کرد: با استفاده از سلول‌های سازنده طبیعی اقدام به ساخت یک رگ مصنوعی کرده‌ایم که احتمال بروز لخته خون در آن وجود دارند.
او افزود: احتمال لختگی خون در دیوارهه رگ‌های مصنوعی موجود در بازار زیاد است. اما امکان لختگی خون در دیواره رگ‌های ساخته شده از سلول‌های طبیعی و عضلانی انسان بسیار کم است.
تندنویس بیان کرد: مرحله اول آزمایش‌های حیوانی با موفقیت انجام شده است و ما باید به سمت ساخت و طراحی عروق با قطر کوچک‌تر مانند کرونر برویم.