مجله ایلیاد/ ردپاهای کاملی از «کروکودیلومورف»، اجداد منقرض شده‌ی کروکودیل‌های امروزی، مربوط به ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون سال پیش در عصر کرتاسه، در کره‌ی جنوبی کشف شده است. باستان‌شناسان از اینکه نتوانسته‌اند رد دست‌های این کروکودیل را پیدا کنند، شگفت زده شده‌اند؛ زیرا این موضوع نشان می‌دهد که کروکودیلومورف بر روی دو پا راه می‌رفته است، در صورتی که این نحوه‌ی راه رفتن در این گونه‌ها تا کنون مشاهده نشده بود.

پروفسور «کیونگ سو کیم» از دانشگاه چینجو و همکارانش این ردپاهای سالم را در نزدیکی شهر ساچئون کره‌ی جنوبی کشف کرده‌اند. آن‌ها توانسته‌اند حتی رد پوست کف پاهای کروکودیل را نیز مشاهده کنند. ردپاهای کشف شده بین ۱۸ تا ۲۴ سانتی‌متر طول دارند و به این ترتیب می‌توان گفت که خود حیوان حدود ۳ متر طول داشته است.

پروفسور کیم می‌گوید: «ما شگفت زده شدیم وقتی فهمیدیم یک حیوان سه تا چهار متری روی دو پا راه می‌رود. در ابتدا فکر کردیم این جانور دوپا یک دایناسور پتروسار بوده که اکنون می‌دانیم روی دو پا راه می‌رفته است. یافته‌های جدید ما نشان داد که ردپاها متعلق به کروکودیل‌های دوپا بوده است.»

دکتر «آنتونی رومیلیو» به‌عنوان همکار این تحقیق، می‌گوید: «اندازه‌ی ردپاها حدود ۲۱ سانتی‌متر است که نشان می‌دهد بلندی ساق و ران حیوان صاحب ردپا، به اندازه‌ی یک انسان بالغ بوده است. این اندازه‌ی پا متعلق به حیواناتی است که ۳ متر طول دارند. ما کل سایت را جستجو کردیم، ولی هیچ ردی از دست‌های این حیوان نیافتیم.»

باستان‌شناسان در ابتدا با توجه به اینکه کروکودیل‌های مدرن امروزی چهارپا هستند، در جستجو به دنبال دلیل عدم وجود رد دست‌های کروکودیل بودند. دکتر رومیلیو می‌گوید: «کشف فسیل کروکودیل در آسیا، بسیار نادر است، بنابراین کشف صد ردپای کروکودیل خارق‌العاده است. حیوانات دوپا هم در زمان‌های کوتاه پس از راه رفتن دست خود را زمین می‌گذارند و ردی از آن به جای می‌ماند، ولی ما هیچ شواهدی از دست این کروکودیل را تا کنون نیافته‌ایم. شاید رد دست‌ها به خاطر کوچک بودن طی سال‌های متمادی از بین رفته باشد.»

کروکودیل‌های بزرگی طی ۲۰۰ میلیون سال پیش زندگی می‌کرده‌اند که دانشمندان حدس می‌زدند شاید دوپا بوده‌اند. کشف ردپاهای جدید حدس دانشمندان را تا حدود زیادی تقویت می‌کند. کشف ردپاهای کروکودیل‌های دوپا در مجله‌ی Scientific Reports گزارش شده است.