مکانیک/ توسط این وسیله میتونید گرد و خاک سطح روی کیبورد و داخل اتاق ماشین جاهایی که دست داخلش نمیره رو تمیز کرد.