مهر/ دکتر مردانی عضو کمیته کشوری کرونا قیمت واکسن کرونا در ایران را اعلام کرد.