باشگاه خبرنگاران/ سعید سامانی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در خصوص ساخت دستگاه تولید کلر، گفت: محصول تولید شده توسط محققان شرکت ما در حوزه فناوری جایگزین سیستم های پر خطر شیمیایی است و در صنعت عملکرد بسزایی دارد. این سیستم ها در محل مصرف دستگاه، کلر تولید می کنند و با توجه به اینکه کپسول‌های گاز کلر جزو قسمت های پر خطر در حوزه صنایع بزرگ هستند این گونه سیستم ها را جایگزین می کنند که با روش الکترولیز محلول گندزدا را تولید می‌شود و نیازی به حمل و انبار کپسول گاز کلر نیست.

سامانی با اشاره به اینکه طراحی و ساخت دستگاه تولید گاز کلر ایرانی از ۱۰ سال گذشته شروع شده است، افزود: در حال حاضر دستگاه تولید گاز کلر ایرانی به مرحله‌ای رسیده است که قابل رقابت با نمونه مشابه آمریکایی است و امکان صادرات آن به کشورهای دیگر وجود دارد.

او در ادامه بیان کرد: در حوزه صادرات همواره تصورمان این بود که با محصولات و دانش آمریکایی نمی توان رقابت کرد، اما پس از وارد شدن به حوزه صادرات و استقبال از سیستم تولید گاز کلر ایرانی در حال حاضر در حال آماده سازی ورود به شبکه بازار در کشورهای اروپایی هستیم و در انجمن پارک های علم و فناوری دنیا حضور داریم.

سامانی در پایان یادآوری کرد: امیدواریم از شرکت‌های دانش بنیان حمایت شود؛ زیرا کمک به توسعه زیرساخت های محصولات فناورانه می‌تواند برای کشور اشتغال زایی داشته باشد.